Regulamin pracowni multimedialnej
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

w Gorzowie Śląskim


 • Pracownia czynna jest w godzinach określonych w grafiku pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Przebywanie w pracowni dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela bibliotekarza
 • W pracowni znajduje się 8 stanowisk komputerowych, z których mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice
 • Każdy użytkownik po przyjściu do pracowni zobowiązany jest:
 • Zgłosić się do opiekuna pracowni.
 • Podczas użytkowania komputera - zachowywać się cicho i kulturalnie, nie wnosić i nie spożywać jedzenia ani picia
 • Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera - natychmiast zgłosić opiekunowi pracowni
 • Przed opuszczeniem stanowiska - skasować wszystkie wprowadzone przez siebieinformacje i doprowadzić miejsce pracy do stanu wyjściowego
 • Każde ze stanowisk komputerowych ma swój indywidualny login i hasło
 • Komputery włącza opiekun pracowni lub za jego zgodą użytkownik pracowni
 • Restartowanie komputera jest zabronione
 • Przy jednym stanowisku mogą pracować nie więcej niż 2 osoby.
 • Komputery służą do celów edukacyjnych, a nie do rozrywki czy prowadzenia prywatnej korespondencji (e–mail, gry, czaty)
 • Odwiedzający pracownię mogą w celach dydaktycznych korzystać z sieci Internet, programów multimedialnych oraz programów edukacyjnych dostępnych w pracowni
 • Należy korzystać wyłącznie z zainstalowanych programów, instalowanie innych programów, dokonywanie zmian w już istniejących oprogramowaniach jest zabronione.
 • Korzystanie ze sprzętu może odbywać się przed lub po godzinach lekcyjnych oraz podczas przerw.
 • W przypadku naruszenia zasad regulaminu opiekun pracowni ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 • Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania ucznia materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
 • Za sporadyczne nieprzestrzeganie regulaminu uczeń otrzyma jednorazowy zakaz korzystania z centrum
 • Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas
 • W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW